Select Page

Islah

Islah işlemi nedir?

Islah işlemi çeliğe ihtiyaç duyulan mekanik özelliklerin kazandırılması için uygulanan bir yöntemdir. Bu işlem ile malzemenin sertlik, mukavemetini ve tokluk değerleri arttırılmaktadır.

Bu yöntem temel olarak 3 adımdan oluşmaktadır.

İlk adım olarak malzeme, demir karbon denge diyagramı göz önüne alınarak,östenit sahasına ulaşana kadar ısıtılır. Çeliğin bu sıcaklıkta bekletilmesi sonucu  kafes yapısı değişerek östenitik bir yapı oluşur. Bu aşama koruyucu gaz altında yapılmaktadır böylece yüksek sıcaklıkta malzemede oluşacak, istenmeyen dekarbürizasyon ve oksidasyonun önüne geçilir.

Kafes yapısı değişmiş çelik bu adımdan sonra ikinci adım olan olan soğutma aşamasına geçer. Çelik özelliklerine ve istenen sertlik değerine göre soğuma eğrisi (TTT) diagramlarına uygun bir şekilde yağa daldırılarak hızlıca soğutulur. Bu soğutma işlemi sonucunda çelik yapısı östenitten yoğun martenzite dönüşür. Bu işlem sonucunda malzeme alabileceği maksimum sertliği alır ancak malzeme yapısı yoğun gerilimlere maruz kalır.

Soğutma işlemi ardından malzeme menevişleme işlemine sokulur. Bu son adımda malzeme tekrar  ısıtılır. Burada işlemdeki  sıcaklık ve süre parametreleri, malzeme cinsine, istenen sertliğe ve malzeme kesitine göre değişmektedir. Menevişleme işlemi sonucunda malzemenin kırılganlığı düşer ve malzeme içindeki gerilimler giderilir. Yapılan menevişleme işleme ile birlikte çeliğin sertlik değerleri düşmekte tokluk değeri ise artmaktadır.

Proses işleminin sonrasında çelikler soğuk olarak bekleyen bir diğer kamarada 20 bar basınca kadar yüksek basınçta azot veya helyum gazı ile soğutulmaktadır. Bu soğutma işlemi ile birlikte martenzitik dönüşüm tamamlanmaktadır. Yağ veya tuz banyosu gibi sıvı ortamalarda soğutma işlemi yapılmadığı için herhangi bir yıkama veya temizleme işlemi olmadan doğrudan temperleme işlemine geçilebilmektedir.

Martenzitik dönüşüm sonrası gerek kırılgan yapıyı giderip daha tok bir yapı elde etmek için gerek ise  dönüşüm esnasında oluşan gerilimi gidermek için soğutma işlemi sonrasında temperleme işlemi uygulanarak proses tamamlanmaktadır.

Önerler'de Islah İşlemi

Firmamızda ıslah işlemi için atmosfer kontrollü kamara tipi fırınlar kullanılmaktadır.

 • Şarj kapasiteleri 600 – 1000- 2000 kg olan çeşitli fırınlarla müşterilerimize esnek şarj miktarı fırsatı sunmaktayız.

 • Toplamda 5 adet  fırınımızın tümü Alman menşei olup konusunda dünya öncüsü olan IPSEN markadır.

 • Fırınlarımızda bulunan Carb-o Prof programı ile proses için kritik öneme sahip gaz akışı, sıcaklık, koruyucu atmosfer kompozisyonu, yağ sıcaklığı,  soğutma hızı gibi parametreleri kontrol ederek bu sayede yüksek tekrarlanabilirlik ve izlenebilirlik imkanı sağlanmaktadır.

 • Rapid-quench sistemi sayesinde malzemeler, daha hızlı soğutularak ulaşılabileceği maksimum sertlik değerini kazanmaktadır.

Firmamızın kurulduğu 1967 yılından beri, 50 yıllık süre boyunca yapmakta olduğumuz ıslah işlemi konusunda, uzman personelimiz, son teknoloji ekipmanlarımız ve tecrübe ile müşterilerimize en iyi kaliteyi sunmaktayız.

İşlemin Faydaları

 • Yüksek Aşınma Direnci

 • Yüksek Mukavemet

 • Yüksek Yorulma Direnci

 • Yüksek Sertlik

 • Yüksek Tokluk
 • Yüksek Darbe Dayanım
 • Yüksek Kararlılık

​Sertliği düşük bir çelik kolay ve hızlı  bir şekilde işlenip, ardından ıslah işlemi uygulanarak istenen mukavemet ve sertlik değerlerine getirilebilir.

Bu durum üretici için malzeme ve işleme maliyetlerini düşürürken bunun yanı sıra hızlı bir şekilde üretim yapmasına imkan sağlar.

Ayrıca sert bir malzemenin işlenmesi sırasında oluşabilecek kesici uç kırılması ve malzeme çatlamalarınında önüne geçilmiş olunur.

İşlemin Uygulanabileceği Çelikler

Islah işlemi % 0,3 ve üstü karbon içeren hemen hemen tüm çeliklere uygulanabilmektedir. Aşağıdaki tabloda piyasada yoğun kullanılıp, ıslah işlemi uygulanan çelikler ve ıslah işlemi sonrası alabileceği maksimum sertlik değerleri rockwell cinsinden verilmiştir.

1035      50-52 HRC

1040      50-52 HRC

1045      50-52 HRC

1050      57-59 HRC

1060      60-62 HRC

4130      49-51 HRC

4140      58-60 HRC

5140      57-59 HRC

4340      58-60 HRC

50CrV4 57-59 HRC

100Cr6  63-65 HRC

1.2714   56-58 HRC

1.2842   63-65 HRC

1.2080     63-65 HRC

1.2550     60-62 HRC

İşlem Sonrası Oluşabilecek Problemler

Islah işleminde en çok sıkıntı yaratan problemlerin başında malzemelerde boyut değişikliği, yani atıklık gelmektedir. Islah işlemi termal bir işlemdir. Malzeme yüksek sıcaklıklara ısıtılıp çok hızlı soğutulur ve bu durumda malzemede doğal olarak önce genleşir daha sonra hızlıca büzülür ayrıca malzeme ulaşabileceği maksimum sertliğe ulaştığında malzeme içindeki gerilimlerde aşırı derecede artar.  Malzeme homojen ısınsa bile malzeme şekli (özellikle ince- kalın kesitler), ısıl işlem öncesi yapılan işlemler sonucu malzeme içinde oluşan homojen olmayan gerilimler atıklığın artmasına ve hatta malzemenin çatlamasına sebep olabilir.

Islah işleminde martenzitik dönüşüm sonrası sertlik maksimumda ve iç gerilimler en üst seviyededir. Bu durumdaki bir çelik,  ısıl işlem öncesideki proseslerden kaynaklı kalıntı gerilmelerde içeriyorsa atıklık daha fazla olabilir veya malzemede çatlama görülebilir.

İç gerilimleri yüksek bir çeliğe ıslah işlemi uygulanması gerekli ise bu durumda öncesinde gerilim giderme tavlaması yapılarak çeliğin iç gerilimleri giderilmelidir. Tüm bunlara rağmen malzemede atıklık veya çatlama riski yüksek ise vakum sertleştirme işlemi düşünülmelidir.

Üretici firma işlem öncesi parça yüzeyindeki temizlik kriterlerini doğru bir şekilde saptamalıdır. Firmamızda işlem öncesi ve işlem arasında yıkama banyoları kullansak dahi ıslah işlem yapısı itibari ile başka işlemlere kıyasla daha kirli bir işlemdir. İşlem sonrasında malzeme yüzeyinde yağ ve sıcaklık etkisiyle oluşabilecek lekenmeler gözlemlenebilir. Bu durumun temizlik kriterlerine uymadığı durumlarda vibrasyon ile yüzey temizliği gibi yöntemler, işlem sonrası uygulanabilir.