Select Page

Sert Lehimleme

Genel Bilgi

Vakum ortamında gerçekleştirilen bu birleştirme yönteminde, birleştirilecek malzemelere göre daha  düşük ergime sıcaklığına sahip dolgu malzemesi seçilir. İşlemin uygulanması için  dolgu maddesinin ergime sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklara çıkılması gerekmektedir.

Bu yöntem vakum altında gerçekleştirildiği için malzeme yüzeylerinde oksitlenme riski bulunmamaktadır. Bu işlemin bir diğer avantajı ise kompleks geometrideki parçalara uygulanması ve tek bir proseste çok sayıda malzemenin lehimlenmesinin gerçekleştirilmesidir.

Firmamızda bu işlem için 10-5 mbar seviyelerine kadar vakum yapabilen vakum fırını kullanılmaktadır.