Select Page

Laboratuvar

Isıl işlem sektöründe en az işlemlerin yapıldığı ekipmanlar kadar işlem sonrası yapılan kalite kontrol cihaz ve ekipmanları da çok büyük öneme sahiptir.

Bünyemizde bulunan metal laboratuvarında,  firmamızda ısıl işlemi gerçekleştirilmiş malzemelerin kalite kontrol ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Son teknoloji ekipmanların kullanıldığı laboratuvar hizmetlerimizde malzemeye rockwell, brinell, microvickers sertlik ölçümleri, EHT sertlik taraması, spektral analiz cihazı ile tahribatsız malzeme kimyasal kompozisyon analizi,  mikroyapı analizi, manyetik partikül ile çatlak kontrol analizi yapılabilmektedir.

Laboratuvar ekipmanlarından alınan veriler konusunda uzman laboratuvar personelimiz ve üretim mühendisliğimiz tarafından incelenip analiz edilmekte ve böylece değerli müşterilerimize en iyi hizmet sağlanmaktadır.

01

Numune Hazırlama

Mikroyapı kontrolü yapılacak malzeme, öncelikle kesilip uygun ölçekte numune alınır. Alınan bu numune bakalite alınır. Daha sonra yüzey parlatılır en son aşama olarak asit ile dağlanarak tane sınırları belirgin hale getirilir.

Numune hazırlama hassas bir süreçtir. Uygun şekilde hazırlanmayan numunede mikroyapı doğru bir şekilde gözlemlenemez.

Sertlik Ölçümleri

Firmamızda ısıl işlemler sonunda tüm malzemelere sertlik kontrolü yapılmakta ve kontrol sonrası müşterilere sevk edilmektedir. kontroller konusunda uzman laboratuar personeli tarafından, tamamı kalibrasyonlu sertlik ölçüm cihazlarınca yapılmaktadır.

02

Rockwell Sertlik Ölçümü

Firmamızda genel olarak Rockwell C (HRC) ölçümü yapılmaktadır. Bu metodta tepe açısı 120 ° olan elmas koni uç kullanılır.Öncelikle malzeme yüzeyine ön yük uygulanır. Ön yük uygulandıktan sonra Rockwell saati  sıfırlanır. Daha sonra toplam yük uygulanır. Toplam yük stabil hale geldikten sonra 2 sn arasında beklenir. Daha sonra toplam yük kaldırılır ve ön yük baskısı üzerinde iken Rockwell komparatöründen veya dijital ekrandan değer direkt olarak okunur

03

Brinell Sertlik Ölçümü

Brinell sertlik deneyinde  numunesi alınmış malzeme yüzeyine çelik veya sinterlenmiş karbürden yapılmş bilya  bastırılır. Bilyanın malzeme yüzeyinde oluşturduğu izin çapı ölçülür. Ölçülen çap brinel sertlik tablosundan karşılaştırılarak malzemenin brinell sertliği bulunur.

04

Vickers Sertlik Ölçümü

Vickers sertlik deneyi için tepe açısı 136° olan piramit şeklinde bir elmas uç kullanılır. Elmas uç malzeme yüzeyine belirli bir yük uygular. Elmas ucun malzeme yüzeyinde oluşturduğu izin köşegenlerinin ortalama uzunluğu ölçülür. Ölçülen değer vickers sertlik tablosu ile karşılaştırılarak malzemenin vickers sertliği bulunur.

05

Mikroyapı Analizi

Mikroyapı analizini doğru yapmak için çok iyi bir görüntü kalitesine sahip metal mikroskobunun yanısıra asıl önemli olan mikroskop tarafından elde edilen verileri yorumlayabilecek teknik kadrodur. Firmamızda bulunan ısıl işlem konusunda ihtisas yapmış doktor ve yüksek mühendis kadromuz, elde edilen verileri en iyi şekilde analiz ederek müşterilerimize mikro yapı analizi konusunda en iyi hizmeti sunmaktadır.

 • Tane Boyutu Ölçümleri

 • Difüzyon Derinliği Ölçümleri

 • Nitrasyon – Beyaz Tabaka Derinliği Ölçümleri

 • Faz Analizleri

 • Sfero Dökme Demirde Küreselleşme ve Küre Sayımı

 • De-Karbürizasyon Tespit ve Ölçümü

 • Kalıntı Östenit Analizi

 • Mikro Çatlak Kontrolü

06

Optik Emisyon Spektrometresi ile Kimyasal Kompozisyon Analizi

​Firmamızda bulunan spektrometre analiz cihazı ile demir ve çelik malzemelerin kimyasal kompozisyonları belirlenerek, çelik cinsi tayin edilebilmektedir. Özellikle kompozisyonu bilinmeyen çeliklere, ısıl işlem öncesi bu test uygulanarak ısıl işlem metodu ve parametrelerinin doğru olarak tespiti sağlanır.

07

Manyetik Partikül ile Çatlak Kontrolü

​Firmamızda bulunan manyetik partikül ile çatlak testi cihazı sayesinde, malzeme yüzeyinde bulunan çatlakların kontrolü yapılabilmektedir. Testi yapılacak çatlak cihazdaki işlem sonrası UV ışık altında göz kontrolü ile görülebilecek hale gelir. Bu test dışında penetrant ile çatlak kontrolüde firmamızda yapılmaktadır.

Proses Kontrolleri

Firmamızda bulunan ısıl işlem makina ve ekipmanının, proseslerin kalitesi ve tekrarlanabilirliği için  gerekli kontrolleri laboratuvar personeli tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

 • TUS testi ( Isı dağılım testi)

 • Karbon Potasiyeli doğrulama testleri ( 3 gaz analizi)

 • Termokupl doğrulama testleri

 • Yıkama banyoları konsantrasyon testleri

 • Su Ph- Sertlik – İletkenlik testleri

 • Helyum test cihazı ile vakum szıdırmazlık testleri

 • Yanma gazı verimlilik testleri