Select Page

Vakum Sertleştirme

Vakum sertleştirme nedir?

Vakum  sertleştirme işlemi genel olarak takım, kalıp ve martenzitik paslanmaz çeliklerin sertleştirmesinde kullanılan bir yöntemdir. İşlem, ıslah işlemi ile aynı prensipte olup, temel farklıklıkları kullanılan ekipman, atmosferik ortam ve soğutma ortamı oluşturmaktadır. Vakum sertleştirme işlemi uygulanacak çelik, öncelikle vakum fırınında vakum ortamına alınır. Böylece ısıtma süresince atmosferden malzeme yüzeyine difüze olacak impüritelerin önüne geçilmiş olunur.

 

Vakumlama işlemi ardından fırın proses sıcaklığına çıkarılır (850-1250) ve bu sıcaklıklarda östenitik dönüşüm  gerçekleşir. Östenit dönüşümü gerçekleştikten sonra soğutma aşamasına geçilerek çelikte martenzitik dönüşüm (sertleştirme) tamamlanır. Soğutma ortamı olarak yüksek basınç altında azot, hidrojen,argon veya yağ kullanılabilir. Martenzitik dönüşümü tamamlanmış çelik, gerekli ise kalıntı östenitin giderilmesi için derin soğutma işlemine ve ardından meneviş işlemine, gerekli değilse direkt olarak, istenen sertliğin ve gerilimin alınması için menevişleme işlemine sokulur. Bu işlemde tercihen vakum ortamı bulunan bir fırında gerçekleştirilir.

Menevişleme işlemi ardından malzeme istenen sertliğe ve mikroyapıya  ulaşmış bir halde üretimindeki bir sonraki aşamaya hazır hale gelir.

Önerler'de Vakum Sertleştirme İşlemi

Firmamızda vakum sertleştirme için toplam 5 adet fırın bulunmaktadır.

 • Şarj kapasiteleri 250-600-1300 kg arasında değişen vakum fırınları ile esnek şarj miktarı fırsatı sunmaktayız.

 • 600 kg ve 1300 kg şarj kapasiteleri ile Alman menşei IPSEN marka 4 adet gaz soğutmalı vakum fırını

 • 10-5 mbar yüksek vakumlama yeteneği

 • Fırınlarda bulunan Vacu-Prof programı ile tüm kritik parametrelerin kontrolü ile yüksek tekrarlanabilirlik ve izlenebilirlik sağlanmaktadır.

 • Azot ve argon, helyum soğutma gazı kullanım imkanı

 • 250 kg kapasiteli yağ soğutmalı vakum fırını ile düşük alaşımlı çelikler için vakum sertleştirme imkanı

 • Maksimum 20 bar soğutma basıncı

Firmamızda bulunan vakum sertleştirme fırınları ile vakum sertleştirme işlemi dışında;

 • Vakum altında düşük basınç sementasyon

 • Parlak tavlama

 • Brazing (vakum altı sert lehimleme)

 • De-manyetizasyon tavlama

 • Çökelti sertleşebilir paslanmaz çeliklerin, çözeltiye alma ve yaşlandırma işlemleri

 • Pirinç, bronz gibi bakır alaşımlarına uygulanan yumuşatma ve gerilim giderme tavlama işlemleride yapılmaktadır.

Firmamızda vakum  sertleştirme işlemi ardından menevişleme işlemi vakum fırınlarında yüksek sıcaklıkta uygulanmaktadır.

İşlemin Faydaları

 • Düşük atıklık

 • Homojen sertlik

 • Mükemmel yüzey temizliği

 • Yüksek Aşınma Direnci

 • Yüksek Mukavemet

 • Yüksek Yorulma Direnci

 • Yüksek Sertlik

 • Yüksek Tokluk
 • Yüksek Darbe Dayanım
 • Yüksek Kararlılık

Vakum sertleştirme işleminin diğer sertleştirme işlemlerine göre en temel farkı vakum ortamında işlemin gerçekleştirilmesidir. Bu sebep ile işlem içerisinde bulunan ısıtma ve soğutma adımları çok homojen olarak gerçekleşir , ayrıca bu vakum ortamı işlem sonunda malzeme yüzeyinin çok temiz kalmasını sağlar.

İşlemin Uygulanabileceği Çelikler

Vakum sertleştirme işleminde soğutma ortamı olarak genellikle azot gazı kullanıldığı için soğutma hızı diğer işlemlere göre daha düşüktür. Bu sebep ile işlemin uygulanacağı çeliğin yüksek alaşımlı ve yüksek sertleşebilirlik özelliğine sahip olması gerekmektedir. Vakum sertleştirme işleminde sık olarak ; soğuk iş takım çeliği, sıcak iş takım çeliği, plastik kalıp çeliği, yüksek hız çeliği ve martenzitik paslanmaz çelikler kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda piyasada yoğun kullanılıp, vakum sertleştirme işlemi uygulanan çelikler ve işlem sonrası alabileceği maksimum sertlik değerleri rockwell cinsinden verilmiştir.

1.2379  /  60 – 62 HRc

K 340  /   61 – 63 HRc

Sleipner / 62 – 64 HRc

Vanadis / 4 61 – 63 HRc

Sverker / 21 60 – 62 HRc

1.2080 /  61 – 63 HRc

1.2343 /  54 – 56 HRc

1.2344 / 54 – 56 HRc

1.2367 /  54 – 56 HRc

1.2714 /  55 – 57 HRc

100 Cr 6 / 62 – 65 HRc

1.4034 /  51 – 54 HRc

1.4057  / 49 – 52 HRc

1.4112 /  59 – 62 HRc

1.4122  / 48 – 51 HRc

İşlem Sonrası Oluşabilecek Problemler

Vakum sertleştirme işleminde diğer işlemlere göre çok daha az görülmesine rağmen, en çok sıkıntı yaratan problemlerin başında malzemelerde boyut değişikliği, yani atıklık gelmektedir.

Isıl işlem doğası gereği, ani sıcaklık değişimleri sonucunda çelikte gerilmeler oluşturarak boyut değişikliklerine sebebiyet vermektedir. Öngörülenden fazla oluşan ve hata olarak nitelendirilecek boyut değişikliklerinin temel sebebi 3 ana grupta incelenebilir. İlk olarak ısıl işlem prosesinde yapılabilecek hatalar, ikinci olarak kalıp tasarım hataları ( yoğun şekilde görülen ince – kalın kesit geçişleri vb. ) ve son olarak talaşlı imalat aşamasında malzemede oluşan kalıntı gerilmeler. Yukarıda bahsedilen boyut değişikliğinin sonucu olarak çatlaklar da oluşabilir.

Üretici firma işlem öncesi parça yüzeyindeki temizlik kriterlerini doğru bir şekilde saptamalıdır. Hassas temiz bir yüzey beklentisi var ise firmamıza gönderilen ürünlerde kesme sıvısı, bor yağı vb. yüzey kalıntıları minimum seviyelerde olmalı veya firmamız dan işlem öncesi yüzey temizliği hizmeti talep edilmelidir .Aksi durumlarda işlem sonrası parça yüzeyinde kalıntı, yağ ve kir tabakaları bulunabilir.